Wat vinden de faculteiten
ervan en waar staan we nu.

Reacties vanuit faculteitenAart Schouten en Frank Kresin

in mei en juni 2021 hebben de opdrachtgever (Frank Kresin), de programma manager (Aart Schouten) en de innovatiepartner voor de betreffende faculteit hebben een ronde gedaan langs de facultaire management teams om het programma kort te introduceren, maar vooral om vragen en reacties op te halen vanuit de MT’s. Hieronder staat een aantal belangrijke reacties en vragen weergegeven die in de gesprekken naar voren kwamen.

Aanvullende punten:

 • Vooral bij de internationale opleidingen, maar ook bij de reguliere, is behoefte aan hybride onderwijs (synchroon onderwijs met een deel in de klas en een deel via het scherm). Dit is weliswaar geen blended learning, maar wel een onderwerp waar het programma aandacht voor zal hebben.
 • Tooling is regelmatig een beperking om goed blended te werken; dit is een apart werkpakket geworden binnen het programmaplan (paragraaf 5.4).
 • Blended learning biedt ook kansen voor internationalisering. Dit heeft onze expliciete aandacht, ook bij hybride onderwijs en toetsing.


Zorgpunten:

 • Hoe zorg je voor een goede interpretatie van de definitie? Wat is een goede mix?
 • Hoe krijg je de docenten aangehaakt? Hoe krijg je tijd vrijgemaakt voor docenten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat dit niet een eenmalige actie wordt, maar echt beklijft?
 • Socialiseren van de studenten is een belangrijke functie van de hogeschool. Met online onderwijs is dit erg lastig. Hier moeten we op letten bij het kiezen van de juiste mix.
 • Financiering van de activiteiten binnen de faculteit, met name de uren van de docenten die curriculum herontwerp doen.
 • Er komen honderden nieuwe docenten aan deze zomer. Hoe kunnen we die meteen voorzien van een goed basis in blended learning?


Behoeften:

 • Behoefte is geuit aan ontwerpsessie onder leiding, of in elk geval in aanwezigheid van, een blended learning expert
 • Bij sommige opleidingen is behoefte aan onderwijskundige ondersteuning.
 • Bij training en professionalisering is vooral behoefte aan training ‘on the job’.


Opmerkingen en suggesties

 • Veel waardering voor de vaaggestuurde aanpak; valt goed bij de meeste MT leden van de meeste faculteiten.
 • Een grote vraag is hoeveel kadering of juist vrijheid er moet worden gegeven bij het (blended) ontwerpen van het onderwijs.
 • We zouden niet zozeer meer blended learning moeten nastreven, maar vooral betere.
 • Enerzijds kwam regelmatig naar voren dat dit geen goed moment is om de transitie naar blended learning te gaan maken; men zou online onderwijs helemaal zat zijn en niks liever willen dan weer terug naar de oude normaal. Echter, het tegenovergestelde kwam daarbij ook steeds naar voren: dat nu juist wel het goede moment is. Er is veel ervaring opgedaan met volledig online onderwijs waarbij veel is geleerd over wat daarbij wel (goed) werkt en niet (goed) werkt. Daarnaast is er veel geleerd over het gebruik van tooling en is de drempel om ICT middelen in te zetten sterkt verkleind.
 • Het idee om reflectietools, quick scans of maturity models aan te bieden, inclusief begeleiding in het gebruik wordt goed ontvangen.
Hogeschool van Amsterdam — Magazine