Overzicht Blended Learning reflectietools en frameworks

Overzicht reflectietools


Welke Blended Learningreflectie tools en frameworks bestaan er allemaal? Dit zijn de vijf belangrijkste tools. In de tabel onderaan de pagina staat een compleet overzicht.

EMBEDHet European Maturity model for Blended EDucation (EMBED) is een voorbeeld van een volwassenheidsmodel. Het model biedt enerzijds inzicht in de complexiteit van het toepassen van Blended Learning als onderwijsontwerpmodel, anderzijds biedt het model indicatoren waarmee een opleiding kan inschatten waar een vak, programma of instelling staat. Deze informatie kan worden gebruikt om te bepalen hoe een hoger niveau bereikt kan worden.

Aan de slag met EMBED? Volg deze 5 stappen op EMBED. Er is een uitgebreide MOOC waarmee je leert hoe EMBED tot stand is gekomen (Europees onderzoek en uitgebreide validatie) en hoe je de tool gebruikt.  Ontwikkelaar Wiebe Dijkstra presenteerde de tool tijdens de SURF onderwijsdagen 2021. De slides van de presentatie vind je hier


Integrale bewegingssensorDe integrale bewegingssensor, ontwikkeld vanuit het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, heeft als doel om op verschillende niveaus in de organisatie (CvB, HRM, docenten, leidinggevenden, etc.) een inhoudelijk gesprek over onderwijsinnovatie met ICT te voeren. Bewustwording van nut en noodzaak staat hierbij centraal. Het accent van zo’n gesprek ligt sterk op het faciliteren en professionaliseren van docenten. In een organisatie kan de focus sterk gericht zijn op de docent die aan zet is. Deze scan staat daarom voor een integrale aanpak van onderwijsinnovatie met ICT. Het uitvoeren van de scan heeft vooral meerwaarde als het gedaan wordt voor de hele organisatie, in plaats van voor een individuele opleiding. Next level learning


Vanaf 2019 werkt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met de digitale leeromgeving Brightspace. Deze leeromgeving groeit door een proces van continue verbetering. De kwaliteitsscan Next level learning (van de HvA) voorziet hierin. De tool geeft inzicht in het onderwijsontwerp én de leeromgeving.

De website bevat 40 stellingen die na het invullen een handvat geven om de eigen course te verbeteren. De scan kan samen met collega’s digitaal of als kaartspel worden ingevuld. Door de scan herhaaldelijk toe te passen, worden de meeste resultaten geboekt. Dit leidt tot een grote bijdrage aan docentprofessionalisering en kleine innovaties binnen het onderwijs. 


BL readiness scanVanaf 2019 werkt de Hogeschool Arnhem Nijmegen met een eigen Blended Learning Readiness Scan. In dit instrument zijn onderdelen van andere reflectietools en aanbevelingen vanuit onderzoek, samengevoegd tot een eenvoudige scan.  Er wordt op 3 niveaus gescoord op de thema’s: visie, facilitering, professionalisering en ondersteuning docenten, betrokkenheid docenten en managers, kennisuitwisseling, evaluatie en kwaliteit. De HAN beveelt een combinatie van meerdere tools aan, dit levert de meeste inzichten op.


Blended Learning
Planning WorkbookEdgenuity, een Amerikaans bedrijf dat zich richt op Blended Learning, heeft handige checklists gemaakt. Door simpel een lijst af te vinken, creëer je snel een overzicht van de randvoorwaarden voor Blended Learning. Er zijn lijsten voor Blended Learning in relatie tot verschillende onderwerpen: implementatie, resultaatgebieden van een onderwijsinstelling, student perspectief, personeelsbeleid voor Blended Learning, docentprofessionalisering, technologische randvoorwaarden, locatiegebonden randvoorwaarden, kosten en evaluatiecriteria. Kortom, zeer uitgebreid en informatief. 


Thema overzichtWelke thema’s komen er aan bod bij vier uitgebreide Blended Learning reflectietools? Bekijk het in dit overzicht. Next level learning is buiten beschouwing gelaten, omdat dit zich voornamelijk richt op het course ontwerp van een digitale leeromgeving.Voor meer informatie over de thema’s zie het artikel van:
Volungevičienė, A., Brown, M., Greenspon, R., Gaebel, M., Morrisroe, A. (2021) Developing a higher performance digital education ecosystem. Institutional self-assesment instruments. geraadpleegd op 6 december 2021 (link)

Overzicht reflectietoolsIn onderstaande tabel staat een overzicht van reflectietools, gerelateerd aan blended learning. Mis je een tool? Dan horen we dit graag. Neem contact op met de Innovatiepartners.

Categorie Blended Learning reflectietools
Next level learning (2020) Evaluatie zonder score, online tool.
EMBED (2020) Evaluatie met score met radardiagram, online of op papier invullen.
De integrale Bewegingsensor (2019) Gespreksmethode door middel van kaarten.
Blended Leren Readiness Scan (2019) Evaluatie met score voor een opleiding door middel van rubrics.
Online Blended Learning Planning Checklist (2016) Checklists over Blended Learning in relatie tot verschillende onderwerpen.

Categorie Artikelen over Blended Learning frameworks
A Blended Learning Quality Framework (2017) Framework advies voor maturity models BL.
APEC Quality Assurance of Online Learning (2017) Framework advies voor maturity models BL.
A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education (2013) Framework advies voor maturity models BL in hoger onderwijs.
The patterns of School Improvement in Digitally Innovative Schools (2021) Framework voor een opleiding en een overzichtsstudie uit Estland, met digitale tool om opleidingen te vergelijken.

Categorie Artikelen over Blended Learning frameworks voor specifieke situatie
Framework for Sustainable Growth for Flexible Learning (2018) Framework advies voor maturity models flexibel onderwijs.
Maturity Model E-Learning (2007) Framework advies voor maturity modules e-learning.
Maturiy Model Mobile Learning (2013) Framework advies voor maturity models mobile learning.
A Framework for the Quality Assurance of Blended E-Learning Communities (2011) Framework advies voor maturity models BL communities.

Categorie overig
Artikel Beleidsmodel voor de implementatie van Blended Learning best practice (2017) Beleidsmodel
Developing a High Performance Digital Education Ecosystem (2021) Review over Blended Learning reflectietools. (tip!)
Hogeschool van Amsterdam — Magazine